טיפול כרומן: מפתחות לקריאה ולפרשנות של משמעויות.

חקר הנרטיבים האישיים הוא תרגיל בסיסי להרכבת תמונה קוהרנטית של חוויותיו ולפרשנן.