פסיכופתולוגיה של חיי היומיום

מי שאינו בטוח לא מתנצל.

אילו תכונות אישיות קשורות לנטייה זו? מחקר שהופיע ב- Scientific American עסק בדיוק בזה. הפסיכולוג אנדרו האוול ועמיתיו מאוניברסיטת גרנט מקוואן באדמונטון פיתחו שאלון למדידת הנטייה של משתתפי המחקר לומר 'אני מצטער' ואז הצליבו את ציוניהם עם תוצאות הערכת האישיות שלהם.מה לא הורג מחזק: חוויות שליליות ועמידות

מה שלא הורג מתחזק, נאמר אמירה פופולרית ישנה. נראה כי זה נכון בחלקו, שכמות בינונית של מצוקה מאפשרת פיתוח חוסן. מחקרים שנערכו באוניברסיטת באפלו ופורסמו בגיליון דצמבר של מדע הפסיכולוגיה השוו אנשים שעברו כמויות שונות של חוויות טראומטיות ומלחיצות במהלך חייהם.