מוחות פליליים: מבנה הפסיכופתיה - לקטיו מגיסטראליס מאת פרופ 'רוברט ד. האר

פרופ 'רוברט ד' האר, אגדה בתחום הפסיכולוגיה הקרימינולוגית ואבי המושג הפסיכופתיה המוכר בעולם.