הדו-קיום הקשה של חופש וסדר

לפני כמה שנים קוראדו גוזנטי אכזרי ידע ללעוג למסיבה ההיא שנקראה אז 'קאזה דלה ליברטה'. ואיך? מדגיש עד כמה בדיוק, בבית החופש, כולם