נפש וחוק מס '9: מתי הפיכה של חסרי יכולת הופכת לפשע?

נפש וחוק מס '9: מתי הפיכה של חסרי יכולת הופכת לפשע? וזקנה, האם ניתן להשוות אותה, למטרות פליליות, לחוסר יכולת?