24 נושאי פסיכולוגיה. הורד טריילר ספרים

ספר שאוסף את הנושאים העיקריים של הפסיכולוגיה, מטופל בצורה פשוטה, תמציתית, ברורה ומפותח בצורה של נושא.