רישום הדמות האנושית בתחום הקליני והמשפטי. סקירה

'ציור הדמות האנושית במומחה הקליני והמשפטי' הוא ספר לכל אנשי המקצוע המעוניינים לחדד את השימוש במבחן.