פרשנות החלומות

מה ניתוחים עושים כדי להיות כל כך טובים? מאז הידוע לשמצה 'מי שנפצע בחרב נספה בחרב' כפי שהציע ישוע לפטרוס הלוהט, כנראה מבולבל מהעובדה שהוא