מנטליזציה בפסיכותרפיה. כמה היבטים של הדיון הנוכחי.

סטפנו בלאסי, ג'וזפה פולני. מושג המנטליזציה זוכה להצלחה רבה ולפיזור בתחום מדעי הפסיכולוגיה. הנושא נראה לנו מגרה במיוחד לאור הגדול