תסמונת עייפות כרונית (CFS): מחלה

תסמונת עייפות כרונית: ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותה כמחלה קשה, כרונית ומוגבלת.