מנהיגות בספורט קבוצתי מס '16 - המבחן הסוציומטרי

מנהיגות: כלי שבעזרתו ניתן לנתח את דמותו של ראש הצוות האינטימי ואת יחסיו עם ספורטאים אחרים הוא המבחן הסוציומטרי.