CNOP הציג את הדקלוג לרפורמה חדשה לחינוך פסיכולוגים

צו פסיכולוגים המועצה הלאומית של CNOP, הציג את הדקלוג לרפורמה חדשה של חינוך פסיכולוגים מספר סגור לגישה לפקולטה לאוניברסיטה, מבחני קבלה נפוצים באותו