יחסים בין אישיים ותחושת השייכות

החיפוש אחר יחסי אנוש מספקים ומתמשכים מאפשר לך להרגיש חלק בלתי נפרד מכלל ולהישאר עצמאי.