טיפול קבוצתי: גישת הגשטלט

טיפול קבוצתי: קבוצה כ'אלמנט השלישי 'בקשר: היא מאפשרת למשתתפים להתבונן ולהבין טוב יותר את שיטות ההתייחסות שלהם.