לימודי מגדר

הבדלי אישיות בין גברים ונשים. דרך חדשה למדוד אותם.

בהתחשב בניגוד בין התחזיות שמקורן בתיאוריה האבולוציונית ובין אלה המבוססות על השערת הדמיון המגדרי, קיים, על פי חוקרי אוניברסיטת טורינו, צורך דחוף באומדנים אמפיריים מדויקים. משימת כימות ההבדלים המגדריים באישיות עומדת בפני מספר אתגרים מתודולוגיים חשובים, ולדברי מחברי המחקר הנדון, כל המחקרים שבוצעו עד כה סובלים, בדרגות שונות, ממגבלות המובילות בסופו של דבר לזלזל שיטתי השפעה של כמה ממדים