פני השקר מאת פול אקמן - אמנות השקר בלי להתגלה.

מהם הרמזים שחושפים את ההונאה? פול אקמן, מגדולי חוקרי הרגשות והתקשורת הלא מילולית, מסביר לנו אותם.