קוגניציה לבושה: כיצד בגדים משפיעים על מחשבותינו.

קוגניציה לבושה: לבישת חליפה ולא אחרת משפיעה בצורה הוגנת על התפיסה שיש לנו את עצמנו.