פתיחה של אנדרה אגסי: התאמה בין גרעינים פתולוגיים - סקירה

אגסי פתוח: הטניס היה האסטרטגיה היחידה בה הוא שולט, וזה עבד לאורך זמן להרחיק ממנו את מעט הסבל.