הפרעת אישיות נמנעת: תסמינים, טיפול וטיפול שיש לעקוב אחריהם

פחד מביקורת, פחד מאי הסתייגות והדרה ובעיקר מהאמונה השורשית שהם שווים מעט. הפרעת אישיות נמנעת