החיפוש אחר הבסיס הגנטי בהפרעה דו קוטבית - פסיכולוגיה

הפרעה דו קוטבית - עובי החומר האפור באזורים זמניים וקדמתיים יהיה המועמד המבטיח ביותר למיפוי גנטי.