סיפורי טיפול מס '2: אחר הצהריים עם השטן

במקרים קליניים אלה, הצלייה המהותית של החולים השונים מתובלת ברוטב הדמיון, כדי להפוך את המטופלים ללא זיהוי.