הרהורים על משבר הפסיכואנליזה העכשווית מס '6

המכה החמישית והאחרונה של הפסיכואנליזה העכשווית: האידיאליזציה של המוסד הפסיכואנליטי.