אסטרטגיות התמודדות ואופטימיות - פסיכולוגיה

האוריינטציות האחרונות רואות בהתמודדות כתהליך הנובע מאינטראקציות החורגות או מאתגרות את משאבי הנושא.