אישיות: איזה סוג אתה? כלב או חתול?

הרצון האנושי האוניברסלי להבין את עצמו טוב יותר מסתפק במבחני האישיות המגוונים ביותר הנמצאים במחזור.