הטיה - היוריסטיקה

קרה תחושה של אז

מנקודת מבט פסיכולוגית, בדיעבד יכול להיחשב עיוות קוגניטיבי מכל הבחינות; זוהי הנטייה להחשיב אירועים כצפויים יותר ממה שהם באמת, למשל כאשר נושא, העומד בפני אירוע בלתי צפוי, אומר שהוא משוכנע שהוא 'תמיד ידע' שהדברים ילכו כמו שהיו.