רשימת 'לעשות' או 'לא'? אומנות הרשימות והצורך בארגון

רשימות: אסטרטגיות פסיכולוגיות שימושיות המסייעות לנו להתמקד במטרה, ומכריחות אותנו לחשוב על הצעדים הדרושים להשגתה.