אלכסיתמיה וניתוק במשברים פסיכוגניים שאינם אפילפטיים - אסיזי 2013

המחקר מאמת האם: 1) דיסוציאציה היא מנבא להתפתחות PNES; 2) אלכסיתמיה מתווכת את ההשפעות של דיסוציאציה.