אלימות בבית הספר: יש ליישם את ההנחיות שנקבעו על ידי MIUR

הודעה לעיתונות: אלימות בבית הספר, סללי (AUPI): יישום ההנחיות שנסחו ב- MIUR ביולי 2017