לְטַפֵּל

אהבה היא משחק אבוד…

התמכרות לאהבה: התאהבות מעצבת את זהותם של צעירים, היא נתפסת כתוצאה של פעולות רציונליות, הרצון לשנות, ניתוק מילדות.