קַבָּלָה

אבל: קבלת אובדן

יש להסיר את הקונוטציה של 'אירוע הניתן לשינוי' מהאובדן, תוך קבלת חוסר הפיכה של האירוע על ידי ארגון מחדש של העצמי.